Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. [Viac informácií]

Vitajte na webshope lacnysoftver.eu!
media

Sú zálohy firemných dát potrebné aj v dobe cloudu?

Jednou z vedúcich technologických spoločností, ktoré sa venujú zálohe, obnove a záchrane dát je Acronis. Z jeho informácií vyplýva, že za minulý rok až 42 percent firiem zažilo stratu dát. Dôvod je prostý – firmy nezálohujú dáta denne a keď príde k poruche, je tu medzera, ktorá sa nedá obnoviť inak, než len vykonaním opäť tej istej práce.


 


Iba 15 percent firiem zálohuje niekoľkokrát denne, 26 percent denne, 28 percent týždenne a 20 percent mesačne. 10 percent firiem nezálohuje vôbec.


 


Týmto dostávame odpoveď na otázku v úvode – vo svete obchodu a priemyslu nie je možné zveriť cloudu všetko. Firmy sa stále starajú o veľkú časť svojich dát samé. Zálohovanie je stále na ich pleciach – a nerobí sa tak akoby malo.


 


Z ankety Acronisu vyplývajú aj iné záujímavé veci: 19 percent firiem uviedlo, že nemajú prehľad o tom, ako sú modifikované ich uložené dáta a 13 percent neverilo v úspešnosť antivírovej ochrany (mali zlú skúsenosť).


 


Podobne ako pri firmách, robí Acronis ročný prieskum aj medzi bežnými užívateľmi (zúčastnilo sa ho 3000 respondentov) – a pri nich sú čísla ešte horšie. Až 68 percent užívateľov si niečo omylom zmaže a nedokáže to obnoviť, poprípade prídu o dáta vinou zlyhania hardvéru či softvéru. Polovica užívateľov jednoducho zálohy nepovažuje za potrebné a niektorí si síce potrebu ukladať záložné dáta uvedomujú, ale sú príliš leniví, aby sa tým zapodievali.


 


Je pozoruhodné, že za 32 percentami straty všetkých dát nie je žiadny vírus ani porucha, ale prostá ľudská chyba (je pravda, že rôzne zdroje uvádzajú odlišné štatistiky, pointa však ostáva). A to napriek tomu, že dnes sa dokumenty často ukladajú priebežne automaticky, alebo že sa zmazané súbory premiestňujú najskôr do karantény typu koš.


 


Malvér a vírusy môžu iba za 7 percent straty dát. Takto nízke číslo sa podarilo dosiahnuť kvalitným antivírusovým softvérom a osvetou. A potom je tu najväčšia príčina, prečo prichádzame o dáta – porucha. Poškodenie disku alebo prenosového média, výpadok elektriny, “arytmia” v elektrickej sieti, ale trebárs aj prevádzka zariadenia vo vlhkom prostredí alebo krádež.


 


Strata dát je veľmi nepríjemná. Môžete prísť o rozpracované alebo hotové dokumenty – musíte ich opäť vyrábať. Cillivé sú aj straty dát o zákazníkoch, či evidencia pracovníkov. Absencia historických záznamov či účtovníctva vám môže spôsobiť problémy so štátnymi úradmi. Nuž a strata zmlúv alebo príloh môže viesť až k súdným sporom.


 


V každom prípade sa dobre namazaný firemný stroj zasekáva, prichádza k strate produktivity a efektivity, k strate dôvery, ale môžete prísť aj o peniaze, reputáciu, či výhodné partnerstvo. Časté záloho

  • Sep 11, 2020
  • Komentáre: 0